Europa gaat gebruik vochtige doekjes terugdringen

Aangezien de hoeveelheid schadelijk plastic zwerfvuil in oceanen en zeeën steeds groter wordt, stelt de Europese Commissie nieuwe EU-regels voor met betrekking tot de tien kunststofproducten voor eenmalig gebruik die het meest worden gevonden op de stranden en in de zeeën van Europa, alsook voor verloren en achtergelaten vistuig. 

De producenten zullen bijdragen aan de kosten van afvalbeheer en schoonmaak, maar ook van bewustmakingsmaatregelen met betrekking tot houders voor voedingsmiddelen, pakjes en wikkels (bv. voor chips en snoep), drankverpakkingen en bekers, tabaksproducten met filters (bv. sigarettenpeuken), vochtige doekjes, ballonnen en lichte plastic draagtassen. De industrie zal ook worden gestimuleerd om minder vervuilende alternatieven voor deze producten te ontwikkelen. 

Het volledige bericht is te lezen op http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_nl.htm