Wat is een microbioom?
Naast de huid(structuur) zelf blijkt uit recent onderzoek ook dat de aanwezige microflora op de huid (= huid microbioom) een zeer belangrijke rol speelt. Een microbioom is het totaal aan micro-organismen (voornamelijk bacteriën) dat zich ergens bevindt; of ze nu als een gemeenschap samenwerken of niet. Het best gekende microbioom is dat van de mens en omvat bvb de micro-organismen aanwezig in onze mond, spijsverteringsstelsel en op onze huid. Ook al hebben deze micro-organismen niet allemaal een samenwerking, ze bepalen samen wel de ‘toestand (of gezondheid)’ van de plek waar ze zich bevinden. Een stabiel, gezond microbioom is dus van groot belang voor onze gezondheid en die van het hele milieu. De menselijke huid bevat van nature miljoenen micro-organismen!
De huidstructuur en zijn microbioom zijn beiden belangrijk om ons te beschermen tegen veel schadelijke invloeden en infecties. Wanneer één of beide beschadigd raken dan is de kans groot dat we met huid- of gezondheidsproblemen te maken krijgen. Heel vaak zijn deze problemen rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt aan microbiologie. Wanneer de huidfysiek beschadigd raakt kunnen bepaalde micro-organismen plots infectie veroorzaken, terwijl ze dat niet doen op eenintacte huid.

Wat doen probiotica?
De Sanaspray Toilet Paper Spray bevat een hoge concentratie probiotica. De probiotica verminderen het risico op infecties en installeren een goed beschermend microbioom op de huid. Bovendien zijn de probiotica actieve vuilverwijderaars die de huid op microscopisch niveau reinigen. Dit leidt tot een permanente huidreiniging en daardoor een gezonde huid. Het doel is voornamelijk de preventie van een ongezond huidmicrobioom. Doordat de Sanaspray producten actief hoge aantallen goede bacteriën toevoegen (de probiotica) en de groei van reeds aanwezige goede huidbacteriën stimuleren wordt een zeer stabiele en gezonde microflora gevormd en behouden.
Studies aan de universiteiten van Gent (België) en Ferrara (Italië) hebben aangetoond dat het gebruik van probiotische producten zorgt voor een verlaagd risico op aanwezigheid van ziektekiemen en zodoende ook voor een lager aantal infecties. Zoals eerder aangegeven zorgen de hoge aantallen probiotica en prebiotica voor een gezond microbioom wat uiteraard geen infecties geeft.

Literatuur:
Vandini et al. 2014 PLOS ONE. (Verlaagd risico op ziektekiemen)
Caselli et al. 2018 PLOS ONE.