Red onze planeet met Sanaspray!

In Europese landen maken veel mensen gebruik van vochtige doekjes. Niettemin leiden deze vaak tot huidirritatie door de mengeling van bewaarmiddelen die erin verwerkt zitten. Daarbij komt dat vochtige doekjes steviger zijn dan gewoon toiletpapier, en hierdoor serieuze problemen kunnen veroorzaken in de riolering en bij afvalwaterzuivering